Psykoterapi / Psychotherapy

office[1]En psykoterapeut arbetar med många slags psykologiska problem. Jag arbetar huvudsakligen med svårigheter relaterade till ångest, stress, sorg, depression och relationsproblem.

Sätten att angripa problemen inkluderar psykodynamisk terapi, interpersonell terapi, stresshantering och relationell terapi . Du kan få remiss av din distriktsläkare.

 

Det viktigaste är dock, att du kan känna dig trygg att ta upp dina problem utan rädsla att känna dig kritiserad.

Alla sessioner kan ske på såväl svenska som engelska.

Kostnaden för terapi täcks av Region Skåne rehabiliteringgaranti efter remiss från primärvårdsläkare (se länkar).

 

ENGLISH

A psychotherapist works with patients with many kinds of psychological problems. I mainly work with difficulties relating to anxiety, stress, grief, depression, and problems with relationships.

Different modes of dealing with these problems include psychodynamic therapy,  interpersonal psychotherapy, stressreduction and relational therapy. Both short term  and longer term therapy are available.

 

All sessions are available in English

Most important, though, is that you can feel safe in discussing your problems without fear of being judged.

Therapy charges can be covered covered by Region Skåne Rehabilitation Guarantee after a referral from a general practitioner (see links).