Om / About

© Jonas Nordlund / jonasnordlund.com
© Jonas Nordlund / jonasnordlund.com

Jag har en bakgrund som socionom och kurator i öppenvårdspsykiatri och barnpsykiatri.

Sedan 1998  är jag legitimerad psykoterapeut och har därefter arbetat  privat, som konsult och i primärvården.

Jag har vidarutbildat mig i korttidsterapier, som visat sig vara effektiva i  evidensbaserade studier (tex. IPT och CBT, se länkar).

Dock är det huvudsakligen en bra och tillitsfull relation mellan terapeut och patient som är betydelsefull för terapin.

ENGLISH

I have background as a social worker and counsellor in outpatient psychiatry and child psychiatry.

I am a licensed psychotherapist since 1998, and after graduation have worked in  private clinics and  primary care.

I have followed qualified courses in IPT anc CBT(see links), both evidence based therapies.

However, it is largely the establishment of an alliance of confidence between patient and therapist that is the basis for a successful therapy

 

Education:

  • Masters Degree of Social Work: Lund University
  • Family therapy training ( professor Kjell Hansson), 2 years
  • Licence in Psychotherapy: Lund University School of Medicine
  • Interpersonal Therapy Licensure: Linköping University
  • CBT training @ Mind-Matter Institute for Psychodynamic Psychotherapists

Experience:

  • 1977-1999 Psychiatric Outpatient Clinic
  • 1999-2009 Psychotherapist at St. Lukas Psychotherapy Institute
  • 2010-2012  Psychotherapist in Primary Care Clinic
  • 1999- present Private Practice in Psychotherapy