Välkommen / Welcome

MH pic Home page2

Jag heter Marianne Hessel och arbetar som legitimerad psykoterapeut sedan 1998.  Dessförinnan har jag en bakgrund som socionom och kurator i öppenvårdspsykiatri och barnpsykiatri.

Om en människa mår psykiskt dåligt eller går igenom en svår kris kan det hjälpa att gå i psykoterapi hos en psykoterapeut.

Behandlingen kan handla om att förändra beteenden som man hindras av i livet, eller att  komma i kontakt med sina känslor, förstå och acceptera dem.

Jag försöker medverka till att hjälpa människor med att:

 • släppa föreställningar som man håller fast vid trots att de begränsar livet
 • förändra  beteenden som är destruktiva eller hindrar en i livet
 • lära  känna nya sidor hos sig själv
 • lära sig nya färdigheter för att kunna hantera sina problem
 • komma i kontakt med sina känslor, förstå och acceptera dem
 • i större utsträckning leva sitt liv utifrån sina värderingar
 • acceptera begränsningar och brister som tillhör livet

English:

Licenced in psychotherapy since 1998, I have worked as a counsellor in Adult and Child psychiatry and. after 1998, mainly  in privat practice and primary care.

I also hold a Masters degree in Social Work.

I help people to:

 • relinquish ideas and behaviour that interfere with their lives
 • get insights
 • possibly adopt more adequate coping strategies and accept difficult feelings
 • live a life according to their values
 • try to accept  life with its shortcomings