Välkommen / Welcome

MH pic Home page2

Jag heter Marianne Hessel och arbetar som legitimerad psykoterapeut sedan 1998.  Dessförinnan har jag en bakgrund som socionom och kurator i öppenvårdspsykiatri och barnpsykiatri.

Om en människa mår psykiskt dåligt eller går igenom en svår kris kan det hjälpa att gå i psykoterapi hos en psykoterapeut.

Behandlingen kan handla om att förändra beteenden som man hindras av i livet, eller att  komma i kontakt med sina känslor, förstå och acceptera dem.

Jag försöker medverka till att hjälpa människor med att:

 • släppa föreställningar som man håller fast vid trots att de begränsar livet
 • förändra  beteenden som är destruktiva eller hindrar en i livet
 • lära  känna nya sidor hos sig själv
 • lära sig nya färdigheter för att kunna hantera sina problem
 • komma i kontakt med sina känslor, förstå och acceptera dem
 • i större utsträckning leva sitt liv utifrån sina värderingar
 • acceptera begränsningar och brister som tillhör livet

English:
I have a licence in psychotherapy since 1998.
I also have a Masters degree in Social Work.
I have worked as a counsellor in adult and child psychiatry.
After 1998 I mainly worked in privat practice and primary care.

I assist people to:

 • relinquish ideas and behaviours that interfere with one´s life
 • get new insights
 • get better coping strategies
 • identify and accept different and difficult feelings
 • live a life according to one´s values
 • accept  life with all its shortcomings